Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Ε' τάξη ενότητα για τους φίλους.Φτιάχνουμε την αραχνούλα της φιλίας. Συζητάμε για τη φιλία και την αξία της.
Έπειτα σε ένα κομμάτι χαρτόνι κανσόν 4 ομόκεντρους κύκλους και το κόβουμε γύρω, γύρω. Στο κέντρο το παιδί γράφει το όνομά του και σε κάθε κύκλο τους φίλους του. Στον πρώτο κύκλο τους "κολλητούς" του και όσο πηγαίνουμε προς την περιφέρεια τους πιο "μακρινούς φίλους", την παρέα του. Κάνουν παρουσίαση των φίλων τους και μετά τα κολλάμε όλα σε ένα μεγάλο χαρτόνι.

Σε αντιδιαστολή με την "ποιμενική ασυμφωνία" στην ενότητα με τα ζώα στο βιβλίο της Ε' τάξης.

http://www.youtube.com/watch?v=iMJPZ-mu-Ts